Pelletkachels

De milieu- en budgetvriendelijke brandstof
Een efficiënte verbranding voor propere en gezellige warmte.

Het Kyota-protocol heeft tot doel de uitstoot van broeikasgassen te beperken en zo de opwarming van de aarde tegen te gaan. Een pelletkachel kan hier een belangrijk steentje toe bijdragen.

In tegenstelling tot fossiele brandstoffen, komt er bij de verbranding van houtpellets niet meer CO2 vrij dan er oorspronkelijk door de boom uit de atmosfeer was opgenomen.

Hierdoor maakt dit “vloeibaar hout” deel uit van een natuurlijke, korte en CO2-neutrale cyclus.

co2-neutraal