Werking van de warmtepomp

Een eenvoudig principe, maar zeer bijzonder
Vergelijkbaar met het prin­cipe van een koelkast is de werkwijze van een warm­tepomp uiterst eenvoudig: deze onttrekt warmte aan de lucht, het water of de aarde en geeft de warmte door aan het verwarmingssys­teem.

De gratis natuurlijke energie wordt eerst naar de warmtewisselaar (verdam­per) van de warmtepomp gevoerd. Hier bevindt zich het vloeibare koudemiddel (werkmedium), dat nu de warmte van de energiebron opneemt en daarbij ver­dampt. De compressor zuigt het gasvormige werkmedium aan en perst dit samen. De druk loopt op, de tempera­tuur stijgt, vervolgens zorgt een tweede warmtewisselaar (condensor) ervoor, dat de warmte in het circulatiesys­teem van de verwarming terechtkomt.

Tenslotte volgt een drukverlaging door het expansieventiel en de circula­tie begint weer opnieuw. Zo wordt van gratis natuurlijke laagwaardige energie nuttige hoogwaardige energie gemaakt.

Voordelen warmtepomp                                  
• Milieuvriendelijk
• Kostenbesparend                            senter novem aanschaf warmtepomp.pdf
• Lange levensduur
• Veilig

Financiële voordelen
De overheid stimuleert duurzame energie. Dit doet zij in de vorm van subsidies of fiscale voordelen. Voor bedrijven is er een speciale Energie InvesteringsAftrek (EIA) en kan er een subsidie worden aangevraagd bij het CO2-reductieplan. Particulieren van woningen kunnen de aanschaf van een warmtepompinstallatie meenemen in de hypotheek. Ook bij renovatie zijn er subsidiemogelijkheden. Deze kunt u aanvragen bij Senter Novem.

Voor Belgie geldt: om van subsidie te profiteren moet een aanvraag ingediend worden bij de afdeling Natuurlijk Rijkdommen en Energie van de Vlaamse overheid. Wij raden u echter aan vooraf goed te informeren bij uw installateur.

De feiten
Door gebruik te maken van aardwarmte wordt in een huishouden al snel 30 tot 50 % bespaard. Het aardgasverbruik voor verwarming kan gereduceerd worden naar nul. Een warmtepompinstallatie verdient zichzelf terug in een periode van 3 tot 10 jaar. Een investering in de toekomst.

Warmtepomp
Wij zijn o.a. dealer van Nibe, Dimplex, Inventum warmtepompen. Deze merken zijn bewust door ons gekozen omdat KWALITEIT, DUURZAAMHEID, en ruime ervaring voor ons voorop staan.

De warmtepompen kunnen de energiebehoefte volgens de NEN 5128/29 aanzienlijk verlagen. In combinatie met zonne-energie- en HR ventilatie-installaties zijn nog hogere besparingen mogelijk.

Onderhoud van warmtepomp

Om een lange levensduur van de warmtepomp te garanderen, is regelmatig onderhoud essentieel. Indien u een onderhoudscontract bij Van den Broek Installatie BV afsluit, worden de warmtepompen jaarlijks door ons geïnspecteerd en gegarandeerd.

Van den Broek Installatiewerken BV voor installatie en onderhoud !