Loodgieterswerk

Water zorgt er voor dat u lekker kunt koken of douchen, maar moet ook worden afgevoerd. Bij ondeskundige reparaties of veranderingen aan de waterleidingen of riolering kan er een lekkage of verstopping ontstaan. Wij hebben de kennis en vaardigheden in huis om uw waterleiding en riolering professioneel aan te pakken, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken. Wij maken daarbij gebruik van zowel traditionele (koper of PCV) als professionele en duurzame systemen (meerlagen kunststof). Ons bedrijf zorgt voor een veilige waterinstallatie, volgens bouwbesluit, NEN 1006 en VEWIN werkbladen.

In de gasleiding kan door achterstallig of ondeskundig onderhoud lekkage ontstaan, een gevaar voor u en uw omgeving. Als u kiest voor een erkend VNI-installatiebedrijf, maakt u een goede keuze. Onze aanpak voldoet aan hoge kwaliteitseisen.

Tevens houden wij ons bezig met onderstaande vakgebieden:

• Brandbestrijdinginstallaties
• Legionellapreventie
• Douche WTW
• Sanitaire toestellen
• Dak-en zinkwerk

Water, onze eerste levensbehoefte, moet veilig bij u als gebruiker terecht komen!