Demand Flow

Goede woningventilatie is noodzakelijk voor een comfortabel binnenklimaat. Het ventileren van alleen de keuken, badkamer en het toilet is niet voldoende. Het DemandFlow woningventilatiesysteem is daarom gebaseerd op natuurlijke luchttoevoer en mechanische luchtafvoer in iedere ruimte. Ook de woonkamer en de slaapkamers worden voorzien van afzuigpunten. Ieder afzuigpunt is via een eigen kanaal aangesloten op het DemandFlow hoofdstation. Hierin zit één centrale CO2-sensor. Deze meet regelmatig het CO2-niveau in alle verblijfsruimten. Zodra het CO2-niveau in een ruimte stijgt, zal het systeem er automatisch voor zorgen dat er in de betreffende ruimte meer wordt geventileerd.

demand-flow